I agree that the information I supply in this application may be held by the Directors of The Alpha Group until such time as my application has been approved or declined.

Съгласен съм, че информацията, която предоставям в тази молба, остава на разположение на директорите на Алфа Груп, докато молбата ми е бъде одобрена или отхвърлена.
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp